2012-11-23

Analys av tävling Lekpark Lill-Valla

Vårt förslag ”Vad vill du bli när du blir stor?” bygger på barns fantasi om vuxenvärldens olika yrken

Den allmänna arkitektur tävlingen Lekpark Lill-valla är avslutad och idag analyserade Felix, Isabelle och Micke de prisbelönta förslagen samt vårt egna förslag för att dra lärdom och bli ännu vassare inför nästa tävling.

Vi lyfte fram styrkor och svagheter i de olika förslagen och drog utifrån det slutsatser om vad som är viktigt att få med i ett tävlingsförslag.

Vi analyserade de olika förslagen och juryns utlåtanden
Så här blev vårt förslag:

Vi är stolta över vårt förslag och hade väldigt roligt när vi gjorde det. 


Hela förslaget kan ni se här:

http://www.arkitekt.se/s74900
Hare fint!


2014

juli 2014

Brandvägar

2012

2008