2010-11-22

Årets Sienapris 2010

Äntligen, Thorbjörn, Grattis!! Sandgrundsparken i Karlstad fick åtets Sienapris 2010, och vi har varit med.

Motivering: Den nya parken är en tidlös och romantisk skapelse med säker växtbehandling och terrassering. Här ryms både robusta bryggor, vida utblickar och intima, mjukt formade blomstrande rum. Motivet har målats med bred pensel och resultatet har blivit en mycket vacker och användbar park.

På en udde i Klarälven mitt i Karlstad ligger Sandgrundsparken. Stadens mål för parken har varit att öka stadens attraktivitet genom att tillföra ett stadsrum, en park, av högsta möjliga kvalitet med optimal tillgänglighet utan barriärer. Folkhälsoperspektivet har betonats och parken ska uppmuntra till promenader, utevistelse och rekreation.
Landskapet runt Värmlands museum har utvecklats på ett sätt som förstärker platsens egen karaktär. Parken på udden har fått ett linjespel som dramatiserar landtungans form, där underbara krökta blomsterprydda dalgångar lockar besökarna från den ena stranden till den andra. Mellan dalarna finns åsar och inbjudande gräsade gradänger och i siktlinjen syns Klarälvens glitter. Den lätt böjda formen accentueras av kantstenar i granit..

Vi på Funkia har ansvarat för växtgestaltningen. Detta är ett foto från våren 2009. Sandgrundsparken är väl värt ett besök om ni är i krokarna.

Läs mer om årets priser på;