2012-03-08

Band av Tegel
Ett band av tegel slingrar sig genom innergården tändstickan. I vissa partier ligger bandet i marknivå och på andra ställen är den upphöjd i form av en mur. Teglet på innergården återfinnes i bostadshusets sockel och på så sätt skapas en koppling mellan hus och gård. Vegitation ger en ombonad känsla samtidigt som den öppnar upp för siktlinjer ut till närliggande Ljuraparken.
/Felix