2016-05-09

Studieresa Japan

Årets studieresa gick till ett körsbärsblommande Japan. Under fyra intensiva dagar i mitten av april besökte vi tempelträdgårdar, parker, torg, hamnar och tätbefolkad storstad.

Resan började i Kyoto där vi med cykel lätt tog oss fram på slingrande gator genom myllrande traditionella kvarter och tempelområden i denna historiska stad. Vi besökte bland annat zen-templet Kodai-ji i Higashiyama distriktet som med sina nyutsprungna lönnar och imponerande byggnader förde oss rätt i in den Japanska tempelkulturen och där turister med förtjusning och selfiepinnar klädde ut sig till Geishor för en dag. Några höjdpunkter under vår Kyotovistelse var den körsbärsblommande kanalpromenaden Filosofens väg, bambuskogen vid Koto-in och de skimrande moss- och stenträdgårdarna vid Ryoan-ji och Daitoku-ji.

Resan fortsatte sedan vidare med Shinkansen mot Tokyo med stopp i hamnstaden Yokohama. Det som från början var en liten fiskehamn blev den första porten mot omvärlden 1859 då Japan öppnades upp för handel, och växte därmed snabbt till sin nuvarande status som Japans andra största stad. Den äldre Ōsanbashi-piren från slutet av 1800-talet rekonstruerades mellan 1988- 2002 och återföddes som Yokohama International Passenger Terminal designad av Foreign Office Architects, Alejandro Zaera-Polo and Farshid Moussavi och vann 2004 Enric Miralles Prize. Piren har åldrats väl och vi imponerades av det komplexa och enorma trädäcket som inspirerats av havets vågor. Yokohama bjöd också på effektfulla offentliga platser, en något spacead påsk-trädgårdsfestival och promenader med historiska spår. Efter en heldag i detta område tog vi oss vidare in till Tokyo där vi mötte folkmassorna som vid grönt ljus myllrade kors och tvärs vid Shibuya crossing. Under våra sista dagar i Tokyo upplevde vi stark puls och folkliv i Ginza, promenerade i Hama-rikyu gardens och  avslutade med en karaokekväll i neonljusets Shinjuku.

20160411_121232 Jimmy6 DSC_0091 Jimmy4 my2 20160412_122225 DSC_053320160413_102911 20160413_20414720160413_202327 DSC_0396


2015-12-22

Uppdatering av Djäkneparken

Upplands Väsby kommun satsar stort på utvecklingen i de centrala delarna av kommunen. De närmaste åren byggs området Fyrklövern ut med en ny park, bostadsrätter, hyresrätter, stadsradhus och andra lokaler – ”en omvandling från förort till modern småstad” som kommunen skriver på sin hemsida. Processen är långt gången för vissa delar. Den 14 november visades hela det nya området upp i en utställning i Väsby centrum, där de senaste skisserna från byggherrar och kommunen fanns med – däribland Funkias förslag till parken söder om Väsby centrum.

Till_bloggen_NyaDjäkneparken

Parken är ett mycket spännande projekt och den byggs helt ny så när som på några befintliga träd som kan bevaras. Geografisk bildar den avslutningen på ett allmänt gång- och cykelstråk genom de kommande kvarteren inom Fyrklövern. Den utgör även lågpunkten för planområdet och fokus i program- och gestaltningsarbetet har bland annat därför legat på dagvattenhantering. I utformningen uttrycker det sig i en stor dagvattendamm i parkens norra del och i övrigt en stor andel gröngjorda, genomsläppliga ytor. Grönytorna består av buffrande dagvattenplanteringar, prunkande blomsterplanteringar, ängsvegetation, den öppna gräsytan i mitten av parken, vilken bjuder in till spontanaktivitet samt de mer lundlika gläntorna i den södra delen. Genom parken går två gator, vilka har fått en utformning som signalerar att de ska fungera på fotgängarnas villkor. I anslutning till dammen föreslås en långsträckt bryggkonstruktion som kopplar torget vid Väsby Centrum till resten av parken. Platsen i söderläge förväntas bli en härlig vistelseyta för alla brukare och besökare.


Funkiabloggen


2014

juli 2014

Brandvägar

2012

2008