2017-09-27

”Transition from Land” – Takmålning i Sickla

Inom Funkia arbetar vi med att på olika sätt främja en hållbar utveckling i våra projekt, där vårt arbete handlar om att gestalta, planera och förvalta miljöer på ett sätt som står sig en lång tid framöver. Våra projekt kräver kunskap inom ett brett kunskapsfält som spänner över områden som ekologi och biologisk mångfald, konstnärlig gestaltning, ekonomi och kulturella och sociala processer. Takmålningen i Sickla ingår i Funkia landskapsarkitekters utvecklingsarbete där vi på olika sätt tar upp frågor som är aktuella i samhällsdebatten. Motivet är resultatet av en gemensam kreativ process på Funkia som kallas Funksy, där vi tillsammans har skissat på olika förslag till en utformning. (mer…)


2016-05-30

Medborgarevent

I centrala Upplands Väsby är Funkia med och gestaltar gator, stråk och en ny park i det stora stadsbyggnadsprojektet Kvarteret Fyrklövern. Upplands Väsby kommer i och med projektet utökas med 1600 nya bostäder, caféer, butiker, ett urbant stråk och en helt ny park.

Fredagen den 23 april var det dags för Väsbyborna att ta del av förslaget då kommun och byggherrar i gemensam regi visade upp planerna för de allmänna ytorna och kvarterens utformning.

Syftet med eventet, som hölls i Väsby centrum, var att möta Väsbybornas frågor och nyfikenhet kring projektet. Efter ett lyckat event med många besökare fortsätter arbetet med detaljplaneringen. I samband med eventet fick man även lämna förslag på vad den nya parken ska heta. Många förslag har inkommit och beslutet ska snart fattas.

Fyrklövernområdet är uppdelat i flera detaljplaner och etapper, byggstart för infrastrukturen är planerad till sommaren 2016.

Vill du veta mer? Gå in på facebook.com/fyrklovernivasby eller www.upplandsvasby.se/fyrklovern

grus till grönt

160419_Perspektiv_Stråket

Visionsbild över det nya urbana stråket

Byggherrar karta utklippt

Byggherrar bilder

byggherrar bilder forts


2016-05-09

Studieresa Japan

Årets studieresa gick till ett körsbärsblommande Japan. Under fyra intensiva dagar i mitten av april besökte vi tempelträdgårdar, parker, torg, hamnar och tätbefolkad storstad.

Resan började i Kyoto där vi med cykel lätt tog oss fram på slingrande gator genom myllrande traditionella kvarter och tempelområden i denna historiska stad. Vi besökte bland annat zen-templet Kodai-ji i Higashiyama distriktet som med sina nyutsprungna lönnar och imponerande byggnader förde oss rätt i in den Japanska tempelkulturen och där turister med förtjusning och selfiepinnar klädde ut sig till Geishor för en dag. Några höjdpunkter under vår Kyotovistelse var den körsbärsblommande kanalpromenaden Filosofens väg, bambuskogen vid Koto-in och de skimrande moss- och stenträdgårdarna vid Ryoan-ji och Daitoku-ji.

Resan fortsatte sedan vidare med Shinkansen mot Tokyo med stopp i hamnstaden Yokohama. Det som från början var en liten fiskehamn blev den första porten mot omvärlden 1859 då Japan öppnades upp för handel, och växte därmed snabbt till sin nuvarande status som Japans andra största stad. Den äldre Ōsanbashi-piren från slutet av 1800-talet rekonstruerades mellan 1988- 2002 och återföddes som Yokohama International Passenger Terminal designad av Foreign Office Architects, Alejandro Zaera-Polo and Farshid Moussavi och vann 2004 Enric Miralles Prize. Piren har åldrats väl och vi imponerades av det komplexa och enorma trädäcket som inspirerats av havets vågor. Yokohama bjöd också på effektfulla offentliga platser, en något spacead påsk-trädgårdsfestival och promenader med historiska spår. Efter en heldag i detta område tog vi oss vidare in till Tokyo där vi mötte folkmassorna som vid grönt ljus myllrade kors och tvärs vid Shibuya crossing. Under våra sista dagar i Tokyo upplevde vi stark puls och folkliv i Ginza, promenerade i Hama-rikyu gardens och  avslutade med en karaokekväll i neonljusets Shinjuku.

20160411_121232 Jimmy6 DSC_0091 Jimmy4 my2 20160412_122225 DSC_053320160413_102911 20160413_20414720160413_202327 DSC_0396


2016-02-03

Kungliga Musikhögskolan

Kungliga Musikhögskolans landskap ska stå klart i maj i år, men redan nu kan man ta del av trappvägen som leder upp till stora konsertsalen och huvudentrén. Det kommer att bli en helt ny och modern arena för musiken i Stockholm och vår gestaltning tar avstamp från staden – låt musiken flöda på gatorna och därigenom locka in besökare att ta del av KMH:s musikscen. Trappvägen minskar den visuella nivåskillnaden mellan Valhallavägen och entréplatsen och skapar ett lutande södervänt torg som kommer att bli en samlingsplats inför konserter och evenemang, vilket ökar skolans delaktighet i staden. Konstverket som består av två delar av Ebba Matz hörsammar landskapet och vår röst.
På innergården dvs stallplanet som ingår i byggnadsminnet omges gården av det fd. Ridhuset och stallbyggnaden samt de nya byggnaderna vilket skapar en fin inramning till en bullerskyddad miljö där skolan kan anordna allt från samlingar till konserter. Vi återkommer med uppdateringar och ser med spänning på det fortsatta anläggningsarbetet där Akademiska Hus och NCC gör ett mycket bra jobb.

Entréplatsen åt öster

Entréplatsen åt öster

Entréplats åt väster

Entréplats åt väster

Den bevarade eken

Den bevarade eken

Trappanshöjdsättning

Trappanshöjdsättning

cykelparkering utmed hus 4

cykelparkering utmed hus 4


2016-01-12

Affischer från Vårbyparken

varbyparken_35-1040x500
368857-3235d32f9c294fa2928e7ac84abb6cb3

Till Vårbyparken gjorde Felix bilder föreställande vykort tryckta på HPL-skivor som en del av parkens utsmyckning. Lekplatsens tema var resande och bilderna föreställer vykort från olika platser brukaren kan besöka i parken. En annan tanke med bilderna är att de kan väcka frågor kring miljöproblem och visa en lite mer komplicerad bild av världen än vad vykort vanligtvis gör. En grävskopa i en djungeln eller en papperskorg i New York kan vara en ingång till att prata om miljöproblem med barn. Felix är nöjd med bilderna och har nu startat en webbutik under namnet Green Melon där bilderna säljs i form av affischer. Kul tycker vi!

kolla in affischerna här:
Greenmelon.net


2015-12-22

Uppdatering av Djäkneparken

Upplands Väsby kommun satsar stort på utvecklingen i de centrala delarna av kommunen. De närmaste åren byggs området Fyrklövern ut med en ny park, bostadsrätter, hyresrätter, stadsradhus och andra lokaler – ”en omvandling från förort till modern småstad” som kommunen skriver på sin hemsida. Processen är långt gången för vissa delar. Den 14 november visades hela det nya området upp i en utställning i Väsby centrum, där de senaste skisserna från byggherrar och kommunen fanns med – däribland Funkias förslag till parken söder om Väsby centrum.

Till_bloggen_NyaDjäkneparken

Parken är ett mycket spännande projekt och den byggs helt ny så när som på några befintliga träd som kan bevaras. Geografisk bildar den avslutningen på ett allmänt gång- och cykelstråk genom de kommande kvarteren inom Fyrklövern. Den utgör även lågpunkten för planområdet och fokus i program- och gestaltningsarbetet har bland annat därför legat på dagvattenhantering. I utformningen uttrycker det sig i en stor dagvattendamm i parkens norra del och i övrigt en stor andel gröngjorda, genomsläppliga ytor. Grönytorna består av buffrande dagvattenplanteringar, prunkande blomsterplanteringar, ängsvegetation, den öppna gräsytan i mitten av parken, vilken bjuder in till spontanaktivitet samt de mer lundlika gläntorna i den södra delen. Genom parken går två gator, vilka har fått en utformning som signalerar att de ska fungera på fotgängarnas villkor. I anslutning till dammen föreslås en långsträckt bryggkonstruktion som kopplar torget vid Väsby Centrum till resten av parken. Platsen i söderläge förväntas bli en härlig vistelseyta för alla brukare och besökare.


2015-11-04

Saltlösning på Lilla Alby Skola

Till Lilla Alby skola utformade vi en perforerad plåt för att täcka en ful prefabricerad betongmur. Motiv i perforeringen valdes utifrån de ämnen barnen läser.Z:DATAUPPDRAG2012009.alb15ritl-projL16-P007 plåt (1)

För att unvika fingerskador och krav på lekäskerhet behövde hålen vara mindre än 8mm diameter, vilket gjorde att hålen behövde vara relativt små. Nu har plåten kommit upp och grafiken är ganska svår att se.

IMG_0468

Grafiken kommer dock att komma fram bättre då plåten rostat. Kontrasten mellan hålutrymmes skugga och en genomrostad plåt är större än mellan en mörk rå plåt och skugga. För att påskynda korrosionen åkte Felix ute i förra veckan och rollade på saltlösning. Ett stort paket salt till 20 liter vatten. En andra omgång efter att den första torkat in. Totalt 40 liter saltlösning. Efter rollningen smakade plåten smakade salt och hypotesen är att plåten blivit genomrostad inom 6 månader

IMG_0450

 


2015-06-23

Sommardag på röda linjen

Varje år tar funkia en halvdag då vi besöker projekt  i närregionen. Det brukar vara en mix av platser vi själva ritat och platser som andra ritat. I år besökte vi platser angränsande till tunnelbanans röda linje.

Första stoppet blev fittjaterrasen där Funkia ritat landskapet. Projektet blev i sin helhet nominerad till Mies van der Rohe-priset 2015

Fittja2

Fittja1

Fittja4

Från den här ytan leder en trappa ner till den angränsande lekparken Fittja äng som även den är ritad av Funkia. Fler bilder och beskrivning av platsen finns här på hemsidan.

fittjaang1

Efter Fittja åkte vi vidare mot Masmo där vi landade på Masmo torg som Land ritat.

masmotorg

Därefter vandrade vi uppåt och studerade Myrstugeberget som Ralph Erskines ritat för HSB. Jimmy drog historien om hur Erskines blev utslängd från projektet.

myrstuguberget2

myrstuguberget

Därefter tutade vi iväg till Vårbyparken som invigdes bara för någon månad sedan och som vi bloggat om sen tidigare. Mer bilder och info om Vårbyparken finns här på hemsidan

varbyparken2 varbyparken

varby4

varby6

 

Därefter åkte vi till Skärholmen och besökte en lite pärla på taket som angränsar till torget. Vet någon av er läsare vem som ritat den?

skärholmen

I Skärholmen ligger även perennparken som Piet Oudulf har ritat.

blommandepark

Därefter spelade vi fotboll på Johan Ferner Störm konstverk puckebollplanen i Skärholmen

fotboll

fotboll3

 

Därefter middag på restaurang Landet, telefonplan

 

 

 


2015-05-28

Invigning av Vårbyparken

I Lördags invigdes Vårbyparken som vi ritat för Huddinge Kommun och som Lestra Entreprenad har byggt. Det blev en lyckad invigning med mycket folk och en hel del underhållning. Kommunen hade ordnat ett program med basketuppvisning, pingisturnering, ballongkonstnären Ballongprinsessan, invigningstal, jonglör och salsagrupp. Lestra och Funkia bjöd på grillad korv.

Lekparken har ett resetema där tanken är att flera resmål representeras i parken och där man med fantasins hjälp kan resa till Amazonas, Marrocko, strandpromenaden Copacabana, Sahara och New York.

I Amasonas växer täta buskage av salix och djungellika klätterväxter växer i luftslotten. Likt Amasonasfloden rinner vatten mellan buskage och klätternät. Barnen styr själva vattnet från vattenpumpen.
I Sahara är det ett lite hetare och torrare mikroklimat, här brer en gummikulle ut sig lik en jättelik sandyna och omfamnar en yta av strid sand.
Den målade asfalten har samma mönster som markbeläggningen på Copacabana, det var också här Salsa-gruppen dansade på invigningen. I New York kan besökaren spela basket och på vykortet som hänger på tegelbyggnaden kan man se John Lennon promenera i Central Park.
I det vi kallar för Marrakechlunden kan flera större sällskap samlas vid de långa borden med bordskiva med marrachesh-mönstrat klinker. Tillsammans med befintliga träd kommer 5 st nyplanterade flikbladiga gråalar på lite sikt skapa en stark rumslighet i lunden.

varbyparken_36Vårbyparken har ett resetema, skyltbladen hänvisar till de olika platserna i parken.

Det målade mönstret anspelar på markbeläggningen på Copacabana i Rio de Janeiro

varbyparken_13 Sanddynan i Sahara

varbyparken_41Genom att trycka på pumpen kommer det vatten som sedan rinner i en ränndal likt en flod genom Amasonasområdet

 

varbyparken_35Oversize vykort som hänvisar till parkens olika delar hänger på anslutande fasad.

varbyparken_19

varbyparken_18Entre in mot parken från sydöst

varbyparken_17

varbyparken_23 Samba-gruppen dansade

varbyparlen_11I Marrakechlunden finns gott om bords och sittplats för flera ssälllskap att äta grillad mat från parkens 3 grillar.