2010-01-25

En helt vanlig dag på kontoret

Den centrala mötesplatsen i köket fungerar utmärkt för både arbetsmöten och fikapaus. Optimalt är att kombinera de två. I förslagsskedet testas nya idéer och vägs mot uppdragets förutsättningar. Olika efarenheter och specialistområden ger intressanta och givande diskussioner.
En tydlig arbetsfördelning är viktig. Var och en gör det man är bäst på!


2014

juli 2014

Brandvägar

2012

2008