2014-03-05

Följ Lilla Alby skola på Instagram!

NCC har startat ett instagramkonto #lillaalbyskola som följer utvecklingen av tillbyggnaden till Lilla Alby skola som ritats av Marge Arkitekter och tillhörande skolgård som vi på Funkia gestaltat. Följ med på Instagram!


2014

juli 2014

Brandvägar

2012

2008