2014-09-03

Frescati centrala campus

I våras invigdes den första etappen av Frescati centrala campus och i skolstartsmyllret och höstljuset passade vi på att ta några fotografier för att fånga det liv som platsen är gjord för att hålla.

Frescati Campus är en campus miljö i dess rätta bemärkelse och Akademiska hus utvecklar ständigt området för Stockholms Universitet. Kring Allhuset, Aula Magna, Södra Huset är miljön sliten och nedgången och inte ändamålsenliga. Vi har arbetat i workshops och tagit fram en ledmening för vårt arbete: Frescati Campus är en inbjudande, nyskapande och kreativ mötesplats. En inspirerande global arena med stark identitet och oändliga möjligheter till utbyten genom konstanta flöden av kunskap. Vi avser att hela tiden bejaka detta och genom att analysera den befintliga arkitekturen och rumsligheterna har vi funnit ett sätt att bevara kvalitéerna och lägga till ett nytt tidslager som är ett uttryck för samtiden. Idag bygger kunskap på möten och utbyten och därför har vi valt att tydligare definiera sex mötesplatser som har en egen identitet, utan att förvanska David Helldéns, Ralf Erskines eller Carl Nyréns byggnader.  

  

  

Fotografier Funkia/Mikael Johansson2014

juli 2014

Brandvägar

2012

2008