2010-03-17

Frukostseminarium

I dag besökte vi frukostseminariet ”Trädgårdsterapi – en väg tillbaka till livet” på Kungl. Skogs- och Lantbruktsakademien i Stockholm. Patrik Grahn och Lena Welén-Andersson samtalade kring de möjligheter som naturunderstödd terapi erbjuder med anledning av den nyutkomna boken ”Trädgårdsterapi”. Erfarenheter, resultat och effekter från behandlingen från Alnarps Rehabiliterings-trädgård presenterades.

Mycket intressant att även få ta del av internationella resultat inom detta område.

Vistelser i natur och trädgård – som en del i en behandling med många komponenter – har visat sig leda till återhämtning efter stress och utmattning.
Efter en lyckad och lärorik förmiddag återvände vi till kontoret fulla av ny kunskap på detta spännande område.


2014

juli 2014

Brandvägar

2012

2008