2011-11-01

Funkia entré


”You never get a second chance to make a first impression”, det uttrycket har man hört förr och som stämmer mycket väl. Oberoende om man pratar om en person eller ett företag. Vi har försökt dra vårt strå till stacken genom att höja nivån på vår entré och på det sättet ge ett bättre intryck till besökare och förbipasserare.