2011-02-02

IFLA 2011 Schweiz

Vi har blivit utvalda att ställa ut på årets IFLA kongress i Zurich med en utställning vi döpt till ”Tomorrows landscape is today” och som redovisar vårt förhållningssätt till stadsrum i tid och rum. Det är oerhört kul att vårt kontor och uppdrag uppmärksammas i detta forum. Vi kommer efter kongressen att lägga ut vår utställning på hemsidan.