2011-02-18

Internutbildning

Vi håller just nu på med en serie av internutbildningar. Denna gång handlade det om vår IT-manuall. En mängd mycket viktiga rutiner som vi alla bör vara uppdaterade inom för säkerhet och kvalité i våra projekt. Leif kommer in på snabbvisit under utbildningen.


Frodo tittar nyfiket på.


2014

juli 2014

Brandvägar

2012

2008