2014-08-29

Kreativ verkstad i Ölsta

Vi hade en fantastisk dag tillsammans med lärare och elever igår på Steningehöjdens skola. Vi målade, byggde, klurade och balanserade tillsammans. Resultatet kan ni se i bilderna nedan. Landskapsarkitektens framtid är att jobba mer tillsammans med dem som ska använda våra skolgårdar, parker och torg som vi ritar. Tack alla inblandade!

Steningehöjdens skola ligger fullt synlig från länsväg 263, kommer att vara en temporär lösning under ett år i väntan på att den nya skolan ska bli klar. Den tillfälliga skolgården ger en mycket god förutsättning för en kreativt stimulerande lekmiljö. Forskning inom området visar att strukturer som barn kan påverka och förändra har ett högre lekvärde och stimulerar barnens utveckling långt mer än permanent styrda ytor.
 Att eleverna får vara delaktiga i att färdigställa skolgården här på Steningehöjden betyder otroligt mycket för oss! Vi startar en helt ny skola där eleverna kommer från många olika skolor i kommunen. Detta tillfälle är unikt och på ett kreativt sätt får eleverna öva samarbete och vara med och forma vår skolgård. Delaktigheten tror vi för mycket gott med sig, det vi själva har skapat är vi rädda om, säger Cecila Meijer biträdande rektor.
Uppdraget att utforma skolgården vid paviljongerna gick till Funkia Landskapsarkitekter där landskapsarkitekterna Emma Norrman och Felix Melin tidigt såg möjligheterna att göra något annorlunda och spännande av projektet. Med starkt stöd från ansvariga på skolan har förslaget att låta barnens egna kreativitet göra avtryck på skolan konkretiserats under sommaren och nu är det dags att gå från teori till handling. I utomhuslabbet kommer barnen att kunna leka, bygga och spela med ”lösa material”, ett måleriplank kommer invigas, pallkragarna skall planteras och barnen kommer få lekfulla utmaningar för rörelse och motion.
– Vi är ett lekfullt gäng som gärna arbetar fysiskt och praktiskt i våra uppdrag vilket delvis skiljer oss från andra landskapsarkitektkontor. Nyfikenheten och impulsen att utforska är en viktig drivkraft i arbetet och vad är då mer stimulerande än att få dela med sig och förhoppningsvis kunna inspirera och inspireras av barns självklara finurlighet säger Emma Norrman.  – Det är också häftigt att barnen själva kan vara med och förändra skolgården. Det här blir startskottet för en föränderlig, lekfull och speciell skolgård. Med det engagemang som finns i verksamheten kommer det bli hur bra som helst säger Felix Melin.

Foto: Funkia/Mikael Johansson

Artikeln om dagen i sigtunabyggden

Steningehöjdens Skola F-6

2-3:orna på Steningehöjden bloggar

Steningehöjdens förskola bloggar