2016-02-03

Kungliga Musikhögskolan

Kungliga Musikhögskolans landskap ska stå klart i maj i år, men redan nu kan man ta del av trappvägen som leder upp till stora konsertsalen och huvudentrén. Det kommer att bli en helt ny och modern arena för musiken i Stockholm och vår gestaltning tar avstamp från staden – låt musiken flöda på gatorna och därigenom locka in besökare att ta del av KMH:s musikscen. Trappvägen minskar den visuella nivåskillnaden mellan Valhallavägen och entréplatsen och skapar ett lutande södervänt torg som kommer att bli en samlingsplats inför konserter och evenemang, vilket ökar skolans delaktighet i staden. Konstverket som består av två delar av Ebba Matz hörsammar landskapet och vår röst.
På innergården dvs stallplanet som ingår i byggnadsminnet omges gården av det fd. Ridhuset och stallbyggnaden samt de nya byggnaderna vilket skapar en fin inramning till en bullerskyddad miljö där skolan kan anordna allt från samlingar till konserter. Vi återkommer med uppdateringar och ser med spänning på det fortsatta anläggningsarbetet där Akademiska Hus och NCC gör ett mycket bra jobb.

Entréplatsen åt öster

Entréplatsen åt öster

Entréplats åt väster

Entréplats åt väster

Den bevarade eken

Den bevarade eken

Trappanshöjdsättning

Trappanshöjdsättning

cykelparkering utmed hus 4

cykelparkering utmed hus 4


2014

juli 2014

Brandvägar

2012

2008