2012-10-23

Materialbibliotekets förman

Felix, vår materialbiblioteksansvarig, har en närmast religiös inställning till sitt materialbibliotek. ”Det bör betraktas som ett stilleben och materialansvarig som dess konstnär” Akta sig den som kommer i närheten av dessa små ädelstenar när Felix är på krigsstigen…


2014

juli 2014

Brandvägar

2012

2008