2016-05-30

Medborgarevent

I centrala Upplands Väsby är Funkia med och gestaltar gator, stråk och en ny park i det stora stadsbyggnadsprojektet Kvarteret Fyrklövern. Upplands Väsby kommer i och med projektet utökas med 1600 nya bostäder, caféer, butiker, ett urbant stråk och en helt ny park.

Fredagen den 23 april var det dags för Väsbyborna att ta del av förslaget då kommun och byggherrar i gemensam regi visade upp planerna för de allmänna ytorna och kvarterens utformning.

Syftet med eventet, som hölls i Väsby centrum, var att möta Väsbybornas frågor och nyfikenhet kring projektet. Efter ett lyckat event med många besökare fortsätter arbetet med detaljplaneringen. I samband med eventet fick man även lämna förslag på vad den nya parken ska heta. Många förslag har inkommit och beslutet ska snart fattas.

Fyrklövernområdet är uppdelat i flera detaljplaner och etapper, byggstart för infrastrukturen är planerad till sommaren 2016.

Vill du veta mer? Gå in på facebook.com/fyrklovernivasby eller www.upplandsvasby.se/fyrklovern

grus till grönt

160419_Perspektiv_Stråket

Visionsbild över det nya urbana stråket

Byggherrar karta utklippt

Byggherrar bilder

byggherrar bilder forts


2014

juli 2014

Brandvägar

2012

2008