2012-06-13

NLA:s höstkonferens: RAMSALT – urbant og arktisk landskap i endring

Norska landskapsarkitekters förening anordnar årets höstkonferens fredag 21. september i Tromsø i Norge. Årets tema för konferensen är urbana och arktiska landskap i förändring och Marianne är inbjuden som föreläsare för att skildra sin resa till Grönland och de offentliga stadsrummen i Nuuk, Ilulissat och Aasiaat.

Programmet från NLA:s hemsida http://landskapsarkitektur.no/?nid=56681&bestill=-1:

I St. melding nr. 7 setter regjeringen fokus på å «styrke Norges posisjon i nord……Vi skal ivareta norske interesser, styrke grunnlaget for verdiskapning, sikre en bærekraftig forvaltning av miljøet, utnytte ressursene på en god måte og forsterke nærvær og samarbeid i nord».


Årets høstkonferanse tar utgangspunkt i det nordlige landskapet og pågående endringsprosesser. Hvilke konsekvenser og betydning har endringsprosessene for landskapsarkitektfaget?

Stikkord for konferansen er:


Landskapet som næringsressurs og livsgrunnlag
Steds- og byutvikling i nord
Offentlige rom i urbane, arktiske landskap
Bruk av landskapet i markedsføring av musikk, festivaler, matproduksjon, og som turistdestinasjon
Gode eksempler som viser samspill mellom landskap, næringsliv og stedsutvikling
Det vil bli en innholdsrik dag med både norske og internasjonale foredragsholdere fra ulike fag- og forskningsmiljøer. Her er et utdrag fra programmet:


Fumiaki Takano: Landskapsarkitekt, og har firmaet Takano Landscape Planning med hovedkontor i Hokkaido nord i Japan. Han vil holde en presentasjon av firmaets filosofi og prosjekter fra det rurale landskapet nord i Japan.
Marianne Randers: Landskapsarkitekt i LAR/MSA i Funkia i Sverige. Hun vil holde en presentasjon om offentlige rom på arktiske steder. Gjennom sin reisefortelling fra de grønlandske byene Nuuk, Ilulissat og Aasiaat skal hun formidle det særpregede ved de arktiske steders offentlige rom og hvordan det urbane bymiljøet utformes og tas i bruk av innbyggerne i noen av verdens nordligste byer.
Kjerstin Uhre: Arkitekt og partner i Dahl og Uhre i Tromsø. Hun underviser på Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo. Foredraget hennes vil handle om å være ”Lost in translation”; språkbruken i ressurskartlegging og nasjonale strategier for nordlige områder etablerer forventningsbilder som utfordrer landskapsbruk, samfunn og kultur på nye måter. 
Målgruppen for konferansen er landskapsarkitekter, arkitekter, samfunnsplanleggere, forvaltningen på kommunalt og statlig nivå, universitetet og alle andre med interesse for landskapsarkitekturfaget. 
Konferansen holdes i Kulturhuset fredag 21.9, med kontaktutvalgsmøtet for lokalavdelingsrepresentantene 22.9.


Følg med på www.høstkonferanse.no!


Konferansen støttes av:
Vestre AS, Hesselberg Bygg, Wallax AS