2012-02-29

Offentliga rum i arktiska städer

”Det arktiska landskapet är mäktigt och storslaget. Avstånden är väldiga och perspektiven enorma. Kontraster känns större här än någon annanstans. Den tystnad som råder kan plötsligt brytas av dundrande ljud från glaciärer som kalvar eller isberg som kollapsar. De långa mörka vintermånaderna står i stark kontrast mot midnattsol och flödande ljus under några få sommarmånader, liksom de arktiska växternas slummer under vintertid och deras överdådiga blomstring under sommaren. I polarregionerna råder de mest extrema livsmiljöer men trots det har växter, djur och människor anpassat sig efter de säregna livsvillkoren och skapat en värld som är alldeles unik”

Så inleds min reseskildring från Grönland i det danska arkitekturmagasinet Landskab Nr 1 2012. Jag erhöll ett stipendium från FFNS stiftelsen för forskning, utveckling och utbildning för att åka till Grönland i juni 2011 för att studera offentliga rum i tre arktiska städer Nuuk, Ilulissat och Aasiaat. Läs min berättelse i magasinet eller insup den arktiska stillheten från bilderna nedan / Hälsningar från Marianne, nyanställd hos Funkia

2014

juli 2014

Brandvägar

2012

2008