Landskap


Landskapet är vår bas på Funkia. Vårt arbetsfält omfattar landskapets ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter där rumslighet står i fokus för oss. Omgivningens natur- och kulturmarker, torg, bostadsområden, parker, trädgårdar, lek- och idrottsmiljöer är några av de vardagliga mötesplatser som berikar vår tillvaro.

Värde

Att ha tillgång till landskap är en mänsklig rättighet vare sig det är i staden eller på landet och är en viktig faktor för vårt välbefinnande. Därför arbetar vi för att höja värdet på landskapet och på så vis ge alla en möjlighet att ta del av det.

Process

Vårt arbete är en process som består av flera nivåer där vi utvecklar våra uppdrag tillsammans med beställaren i samarbete med brukarna. Med de projekt vi gör bidrar vi med pusselbitar till samhällets utveckling.

Projekt

De uppdrag vi arbetar med sträcker sig över hela projektförloppet från idéutveckling, konkretisering, projektering, byggledning till drift och förvaltning. Våra specialistkompetenser är stadsrum och kulturhistoriska miljöer samt växtgestaltning. Vi har erfarenhet och referensuppdrag av förstudier, koncept- och programarbeten, projektering av bygglovs-och bygghandlingar samt upprättande av skötselprogram.