Skötsel och anläggning


Ett av Funkias viktigaste kvalitetssäkringsverktyg är vårt praktiska arbete med trädgårdsskötsel och anläggning. Sedan våren 2010 har vi en separat avdelning inom Funkia som på heltid arbetar med löpande underhåll och nyanläggning. Vårt mål är att förlänga livslängden på den investering som våra kunder gör vid nyproduktion och upprustningar. Genom att delta i förvaltningen kan vi fortsätta utveckla anläggningen med tiden.

Privatpersoner kan anlita oss för kvalificerad trädgårdsskötsel som omfattas av skattereduktion för hushållsnära tjänster.