2014-01-17

Öppen stad – New York

Samtidigt som jag besökte New York över nyår läste jag Öppen stad av Teju Cole. En bok där betraktaren betraktar sin stad historiskt, filosofiskt och stillsamt genom ändlösa promenader i staden. En kraftfull beskrivning av utanförskap och medlemskap. En berättelse om människor i världen och i New York som fattar beslut och utför handlingar vilka fått konsekvenser i dåtid och får i framtid. En berättelse med ett melankoliskt drabbande slut och en saknad av någonting när sista sida är utläst. New York var sig likt på det sättet, drabbande och saknad av någonting när jag reser hem.
/Marianne


2014

juli 2014

Brandvägar

2012

2008