2011-03-15

Paris s’invente

Under perioder har växthuseffekten och effekten av ökad medeltemperatur på planeten diskuterats flitigt i media. Denna temperaturökning kommer att ha stor påverkan på vårt stadslandskap med bland annat varmare klimat och förhöjda vattennivåer. Nu var det länge sedan jag i vart fall hörde något om dessa viktiga frågor i media. Därför blev jag glatt överraskad när jag under en snabbvisit i Paris under helgen som var sprang på denna lilla utställning i Parc de Bercy. Utställningen bygger på ett framtidsscenario om ett Paris med en medeltemperatur som är +2 grader över den vi har idag. Här kommer lite inspirerande små bilder med idéer på hur det går att förbättra stadslandskapet och klimatet för stadens invånare. Before and after.


Hela utställningen går att se på

http://www.etalors.eu/site/


2014

juli 2014

Brandvägar

2012

2008