2012-08-28

Parkernas dag i Hindertorpsparken

Lördagen den 25 aug firade Stockholms stad ”Parkernas dag” och vi besökte Hindertorpsparken i Rinkeby som nyligen rustats upp för att få nya spännande lekvärden i parken. Dagen erbjöd guidade visningar, information om pågående parkprojekt, musik, båtrace, fika och annat somrigt som rymdes i parken.

Liten konstgräsplan med färgrikt stängsel

Små bon av återvunnen träkubb
Gummilandskap med hoppkuddar och kullar

Tipi av stål med infälld belysning

Öppning genom vegetationskullar

Gummielefant

Enkelt och smidigt asfaltsspel

Nya stora vackra tallar med sittbänk av trä

Båtrace i plaskdammen
Tillsammans med Stockholms stads beställare Jean-Louis Dessalles ritade Sweco genom uppdragsansvarig Anna Åkerberg och handläggare Marianne Randers Hindertorpsparkens upprustning. Ljusdesigner var Lena Hildeman på Bjerkings.