2014-02-03

Pinnigt

I höstas besökte hela kontoret Hamburg för årets studieresa. Där hittade vi pinnar i alla dess slag, ett material som kan användas till mycket. Byggnader, lek, murar, sittytor och staket.
 
 

 


2014

juli 2014

Brandvägar

2012

2008