2013-02-11

Platsbesök på Rudboda Nya skola

Lidingö stad uppför tillsammans med Skanska en ny skola i Rudboda på Lidingö. Den gamla skolan har precis rivits och en ny håller på att byggas i detta nu med plats för ca 425 elever. Vi på Funkia har fått uppdraget att gestalta skolgården och utemiljön för Rudboda nya skola, som har en hög miljöprofil och strävar efter att uppnå miljöcklassificering lägst nivå silver. Skolan kommer att ligga uppe på en bergsknalle med utsikt över en dalsänka och ett biologiskt intressant kärr, Rudbodakärret, vilken är hemvist för ingen mindre än arten Större vattensalamander. En EU-art som åtnjuter särskilt skydd enligt artskyddsförordningen.

Härom veckan fick jag möjlighet att besöka byggarbetsplatsen på Lidingö. Där är bygget mitt inne i ett intensivt sprängningsarbete (något vi alla i projektgruppen blir varse om på platskontoret intill då kaffekoppar och pärmar far all världens väg under bråkdelen av en sekund). Besöket genomfördes en vacker vinterdag, men det är trots det svårt att föreställa sig hur hela skolan och skolgården kommer att te sig år 2014 då Rudboda Nya Skola invigs. Den som lever får helt enkelt se. Så här ser det det i alla fall ut nu:
/Marianne

Uppförande av byggbodar, den framtida cykelparkeringen

Skolbyggnadens lokalisering

Den gamla gympahallen, den kommande ”rörelsegården”

Bergsknallen


2014

juli 2014

Brandvägar

2012

2008