2012-08-15

Projekt hulaBOLLoo på Way Out West

Förra veckan genomförde jag och landskapsarkitekturstudenten Josefin Norén Almén ett projekt på Way Out West-festivalen i Göteborg. Jobbet fick vi efter att gjort en analys av festivalen och dess miljö där vi lyfte fram landskapsarkitekter som en viktig kompetens. Vi fick ett område tilldelat oss där vi ville skapa en lugn och social miljö. En plats där festival-deltagarna kan återhämta sig och mötas. Tidigt bestämde vi oss för att göra ett bollhav med sittsäckar i. Det här var en idéskiss som vi använde när vi presenterade vårt projekt:


Efter en hel del planering åkte vi ner med 8 kompisar som mot boende och festival-biljett hjälpte oss att bygga vårt bollhav. Kul vecka!

Konstruktionen byggdes av billigt matrial, 180 lastpallar blev grundstommen.
Ramp ner i bollhavet.. 
Sittstruktur..
..som  fick en kristallliknande form. liknande de former WOW har i sin grafiska utryck
Teamet går hem efter en lååång dag

Gult kändes kul
Invigt

Pingisbord som Refused inte vägrade

Bollhavet var populärt genom hela festivalen
Det blev en social miljö. här var det enkelt att träffas

                               

På kvällen kunde det bli helt lugnt

/Felix