Kv. Hemmet

60-tals struktur med nytt tidslager


Uppdragets omfattning:

Ombyggnad av 1960-tals bostadsgård

Projektering år:

2012

Färdigställt år:

2010


En upprustning och delvis ombyggnad av 1960-talsgården blev aktuell i samband med dess behov av tilläggsisolering av terrassbjälklag. Gestaltningen av tomten bygger vidare på 1960-talets formspråk med räta vinklar. Gårdens ursprungsform bibehålls och kompletteras med nytt innehåll och detaljer för att tillgodose nya funktioner som speglar dagens behov. I förslaget har vi jobbat med linjen som formelement. Linjer i olika texturer och material behåller enkelheten och ger samtidigt gården ett djupare och mer varierat intryck än tidigare.

SE FLER Bostad & Hälsa