Parkoiden

Om du var en upplevelse i folkets park, vad skulle du vilja vara och varför?


Hur är en Parkoid? Det var frågeställningen i en öppen tävling om en ny attraktion för Folkets park i Malmö. Vår idé var att i stället för att ge Parkoiden en form och arrangera en workshop med malmöiterna på plats i Folkets park. Vi kallar eventet ”lär känna Parkoiden genom Malmöiterna”. På detta vis skulle kärnan i vad Parkoiden är och bör vara, konkretiseras gemensamt med dess framtida användare och först utifrån den insikten få en form.

I förslaget resonerade vi så här:
”Vi vet inte vad en Parkoid är, men vi är nyfikna. Vad triggar den för känslor? Hur väcker den lust? Vad skapar den för förväntningar? Vi tror att Parkoiden föds ur och lever med 3 miljoner årliga besökare. Parkoiden kan endast uppstå genom malmöbornas kretivitet och samlade berättelser. Är det en livsform, en atmosfär eller ett bubblande bollhav? Vad har Folkets park för roll på Möllan? I Malmö? Parkoiden tar sitt avstamp där tivolit slutade. Vare sig man gillade tivolit eller inte så är det ett viktigt spår att följa. Helt klart är att Parkoiden är en av Malmös nya medborgare och en ny kompis till skridskobanan, busfabriken, veteranbilarna och äventyrsgolfen”