Kulturmiljö & Förvaltning

Varje plats har en historia. Den historiska miljön ger kontinuitet i vardagen och ökar förståelse för vår omvärld och vårt ursprung. Genom specialistkompetenser inom löpande underhåll, historiska miljöer och beställarstöd säkerställer vi livslängden, kvaliteten och upplevelsevärdet.