Parker & Torg

Parker och torg är några av de mest demokratiska och offentliga ytorna i staden. Med människan och platsen som utgångspunkt skapar vi gemensamma vardagsrum som förstärker platsens identitet och användning.