2009-05-26

Studiebesök i soliga Karlstad

Förra veckan var vi allihopa i Karlstad för att få inspiration inför höstens lökplanteringar. Det hade planterats mer än 100 000 lökar i Karlstads parker inför denna lökfestival. Det var verkligen imponerande och gav massor av inspiration! Nu ska vi sätta igång och planera för höstens lökplanteringar…

En mer naturlik lökplantering.

Vi passade även på att besöka Sandgrundsparken, där Funkia har varit med och utformat växtgestaltningen.

Den nya strandbryggan och stranden längs Klarälven.

Helena och Emma njuter av solen i Karlstad!

I Sandgrundsparken finns det bland annat en ”Ormbunks- och irisdal”, projekterad av Emma. Mikael Lundh, som är landskapsingenjör och parksamordnare på Karlstad kommun, följer med oss genom dalen. Denna del planterades för två år sedan och växterna är fortfarande under etablering. Om några år kommer frodigheten i dalen att vara imponerande.

Vy uppifrån en av de långsträckta kullarna ner i ormbunksdalen. Uppe på kullen planterades det massor av narcisser, som nu blommade för fullt.
Narcisser i gräsmatta. Snyggt och effektfullt.

Vi fick även en titt i den del som håller på att anläggas just nu: Magnoliadalen!

Här kommer det att planteras många olika sorters magnolior, men även andra träd och buskar. 5 000 perenner och 33 000 blommande lökväxter kommer att fullborda området och göra Sandgrundsparken till en av Sveriges vackraste parker!

Emma är väldigt entusiastisk! Det är så fantastiskt roligt att få medverka i ett sådant här prestigefullt projekt!