2017-09-27

”Transition from Land” – Takmålning i Sickla

Inom Funkia arbetar vi med att på olika sätt främja en hållbar utveckling i våra projekt, där vårt arbete handlar om att gestalta, planera och förvalta miljöer på ett sätt som står sig en lång tid framöver. Våra projekt kräver kunskap inom ett brett kunskapsfält som spänner över områden som ekologi och biologisk mångfald, konstnärlig gestaltning, ekonomi och kulturella och sociala processer. Takmålningen i Sickla ingår i Funkia landskapsarkitekters utvecklingsarbete där vi på olika sätt tar upp frågor som är aktuella i samhällsdebatten. Motivet är resultatet av en gemensam kreativ process på Funkia som kallas Funksy, där vi tillsammans har skissat på olika förslag till en utformning.

 

Verket syftar till att synliggöra landskapets förändring genom klimatförändringen. Förslaget Transition from land tar avstamp i diskussionen kring den pågående förändring av landskapet. Målningen är en konstnärlig tolkning av ett framtidscenario där Sicklahalvön återigen blir en ö. Ordet Sickla betyder också i sig ”sidlänt ställe, där vatten framkommer, småträsk”, vilket vittnar om att platsen sedan lång tid tillbaka har en historia kopplat till just vattnet. Installationen representerar det ständigt förändeliga Sickla där vattnet har och kommer att prägla platsen.

Den 26 September 2017 utfördes målningen på taket av Funkias medarbetare. Förslaget utgörs av ca 190 lmp målade linjer som är 200 mm breda, tillsammans med de större fälten utgör det ca 148 kvm målad yta. Färgen applicerades med roller  på skaft efter linjedragning med krita. Färgen kommer flagna på sikt vilket också bidrar till verkets förgänglighet.