2011-04-27

Trappan


Trappan är en symbolisk struktur i samhället. Trappan inbringar tankar och känslor om att resa upp och att resa ner – till himmelen eller till helvetet, till en skrämmande vind eller källare med laboratorium, eller i karriären där man vandrar upp för trappan för att komma upp på toppen.
Konkreta byggda trappor är något som vi landskapsarkitekter jobbar med dagligen. Trappan är den viktiga länken mellan olika nivåer och rum i det offentliga rummet. Hur trappor utformas, i vilket material, vinkel, riktning och intensitet har stor påverkan på brukandet och upplevelsen. En för brant trappa med för många steg och för få viloplan i varje trapplöp kan kännas övermäktig och allt för jobbig att använda. En för smal trappa kan upplevas ranglig och osäker samtidigt som en bred och gedigen trappa kan vara allt för pompös och otymplig om den placeras på fel plats.

Här nedan kommer ett litet klipp med grodan Kermit och hans filosofi kring trappan.