2010-01-26

Under skyddat tak

Vi kallar oss för ”genomförande landskapsarkitekter” och det är alltid lika spännande att följa projekten och se att våra idéer och förslag verkligen genomförs! Här är vi på platsbesök på en bostadsgård i Stockholm. Konstruktionen i mitten kommer att bli en glasöverbyggnad och skydda atriumgården i mitten från regn. När allt är klart kommer det också finnas bland annat ”kolonilotter i hyllformat”, lekytor, boulebana och solstolar! Vi ser fram mot att följa gården under våren. Mer bilder kommer…