2012-03-23

Vårstämning

Efter ett kortare bakslag i början av veckan har vi nu fått vårkänslor här på kontoret.
Anne har gett vår entréplantering en total ”makeover”. Från allmän sopkorg till spirande växtkraft.

2014

juli 2014

Brandvägar

2012

2008