2011-11-23

Vintermörkt ute

I Nacka strand ligger vintermörkret tätt utanför fönsterrutorna. Men Automobilgatan lyses upp av Funkia… här har en ny dataskärm tänts av Isabelle!