2012-04-25

Platsen där vi fikar får inte blockeras,
men det struntar vi i för vi är rock n roll