2009-05-20

Årets första plantering

Trivselträdgårdar färdigställer planteringsytorna inför planteringen. De har gjort ett mycket fint stenarbete med murar och trappor.Slänten skall bli naturinspirerad med tallar och enar som står i en ljungmatta med inslag av prydnadsgräs.

Planteringen är påbörjad, utsättning av växterna. Nu kan man göra den sista kompositionen på plats. Alltid kan man göra förbättringar. Trappan och handledaren är nybyggda.

Tallen var otroligt tung!! Maskinen kunde inte komma hela vägen upp så med gemensamma krafter fick vi den tillslut på plats. Ståtlig var den.

Helt klara blev vi inte denna dag eftersom 900 ljung inte levererades som tänkt…så slutresultatet kommer senare..