Utveckling & Tävling

Vår expertis inom strategiskt analysarbete, idéskapande samt förvaltning gör att den landskapsarkitektur vi står för är verklighetsförankrad samtidigt som den vågar utmana gängse uppfattningar om hur ett landskap ska se ut och användas. Samtidigt kan vi vår sak på ett djupare plan vilket gör att det vi ritar har alla förutsättningar för att hålla i längden. Vi arbetar ständigt med att utveckla processer som ytterligare kan underlätta för våra kunder och flera av våra projekt är utvalda i både nationella och internationella tävlingssammanhang.