2014-05-12

Terränganpassat byggande???

Här om veckan åkte jag in till Sigtuna för ett möte och möttes av detta.

Ett hus byggt på bergskanten, med drygt 6 meter hög sockel för att ta upp höjdskillnaden! Här undrar man verkligen vad som menas med terränganpassat byggande. Huset aviker abrupt mot sin omgivning och slänten nedanför huset tillför ytterligare en känsla av oförståelse. Hur kan något sådant få byggas och därmed skämma infarten till Sigtuna?
Nu visar det sig att ägaren hade ritat fram ett hus som anpassade sig till terrängen och huset trappade ner i slänten, men huset avvek från gällande detaljplan och grannarna godkände ej utförandet. Därmed fanns bara alternativet att uppföra ett 1 1/2-plans hus enl. gällande detaljplan – grannarna måtte vara nöjda nu…