2010-12-02

Vikten av fikarast!

Tänka sig vad tiden gått snabbt. Igår var det redan den 1 december. Det firade vi här på kontoret med en modern lussebulle till fikat från bageriet bredvid. Riktigt mumsig.

Vi här på kontoret har som policy att försöka ta två fika raster per dag. En på förmiddagen och en på eftermiddagen. En inte allt så lätt uppgift då vi på senare tiden har haft en hel del att göra och vi alla varit upptagna och pressade för deadline efter deadline.

Men fikat får inte försummas. Det är en viktig tid på dagen för att ladda batterierna. På fikarasten finns möjlighet att på ett avslappnat sätt diskutera och utveckla våra projekt, att stärka arbetsgruppen och vila neuronkolumnerna i hjärnan. Det senare påstår Torbjörn Åkerstedt, professor vid stressforskningsinstitutet Stockholm. När man belastar hjärnan så minskar bränslet till neuronkolumnerna i hjärnan man blir tröttare i det området i hjärnan som man använder. Bara genom att ta 5-10 min uppehåll avlastas detta området och man orkar jobba 8h.

Men inte bara vilan är något viktigt som kommer ut ur fikarasten utan även det informella småpratet är av stor betydelse. Detta är något som Gunnar Ekman, ekonomie doktor i organisation och ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm, har skrivit om i boken Från prat till resultat – om vardagens ledarskap. Han hävdar att småpratet är avgörande för vad som faktiskt händer på arbetsplatsen. Det är i småpratet som nya idéer föds och nya organisationsplaner kritiseras.

Kafferasten kan vara ett forum för lärande, erfarenheter delas och tips utbyts om sådant som inte går att få reda på i formella möten eller böcker.

Så summan av kardemumman är: FIKA