Ett kontor för handlingskraftiga medarbetare

Det viktigaste för oss på Funkia är att skapa platser där människor trivs och vill vara. Allt vi gör bygger på idéer som är formsäkra, lekfulla, funktionella och hållbara. Det är vår definition av ansvarsfull landskapsarkitektur med hög kvalitet. Genom analys, form, funktion och kommunikation hjälper vi våra beställare under hela omvandlingsprocessen. Vi använder hela teamet så att vi tillsammans kan utforma miljöer som är till för de människor, djur och den natur som ska finnas där.

Hos oss arbetar landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och trädgårdsmästare tillsammans i projekten. Vi kan alltså landskapsarkitektur hela vägen från ritbord till jord, vilket gör att de miljöer vi skapar är hållbara även i skötsel- och förvaltningsskedet. Alla som arbetar på Funkia drivs av ett starkt engagemang och en vilja att bidra till samhällsbyggandet. Vi ger alltid det där lilla extra både i relationen till våra kunder och i projekten.

Vårt arbetsfält omfattar landskapets ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter där rumslighet står i fokus. Omgivningens natur- och kulturmarker, torg, bostadsområden, parker, trädgårdar, lek- och idrottsmiljöer är några av de vardagliga mötesplatser som berikar vår tillvaro.

Värde

Att ha tillgång till landskap är en mänsklig rättighet vare sig det är i staden eller på landet och en viktig faktor för vårt välbefinnande. Därför arbetar vi för att höja värdet på landskapet och på så vis ge alla en möjlighet att ta del av det. Dessutom ser vi till att ta hänsyn till de växter och de djur som ska finnas i våra miljöer, och ritar landskap som främjar hållbarhet på alla nivåer.

Process

Vårt arbete är en process som består av flera nivåer: analyser, strategier och idéarbete liksom konkretisering, utförande och förvaltning. Vi utvecklar våra uppdrag tillsammans med beställaren i samarbete med brukarna.

Projekt

De uppdrag vi arbetar med sträcker sig över hela projektförloppet från idéutveckling, konkretisering, projektering och byggledning till drift och förvaltning. Våra specialistkompetenser är stadsrum och kulturhistoriska miljöer samt växtgestaltning och förvaltning. Vi har erfarenhet och referensuppdrag av förstudier, koncept- och programarbeten, projektering av bygglovs-och bygghandlingar samt upprättande av skötselprogram.

Skötsel och anläggning

Ett av Funkias viktigaste kvalitetssäkringsverktyg är vårt praktiska arbete med trädgårdsskötsel och anläggning. Sedan våren 2010 har vi en separat avdelning som på heltid arbetar med löpande underhåll och nyanläggning.

Vårt mål är att förlänga livslängden på den investering som våra kunder gör vid nyproduktion och upprustningar. Genom att delta i förvaltningen kan vi fortsätta utveckla anläggningen med tiden.

Som privatperson kan du anlita oss för kvalificerad trädgårdsskötsel, som omfattas av skattereduktion för hushållsnära tjänster.

Funkia är medlem av

Sveriges Arkitekter
World Architects

Stödorganisation av

Arkitekter utan gränser