Gröna rum för ett levande samhälle

Framtidens städer kräver mer av oss som håller i ritpennan. När klimatet förändras och fler människor och funktioner samsas på samma yta behöver vi tänka längre och hitta lösningar som vi vet fungerar i praktiken.

Funkia bygger på tanken att samla landskapsarkitekter, ingenjörer och trädgårdsmästare under samma tak. Tillsammans drar vi nytta av varandras kompetenser för att möta våra beställares krav på estetik, funktion och ekonomi över tid.

Sedan 2005 har vi vuxit till ett fyrtiotal medarbetare och vår verksamhet återfinns idag i ett flertal kommuner i Sverige. Projekten omfattar allt från stadsplanering och klimatanpassning till gestaltning och förvaltning av gröna rum.

Tillsammans med våra beställare tar vi vara på de unika värden som ryms mellan husen för att skapa en hållbar livsmiljö såväl för människor som växter och djur. Därmed skapar vi förutsättningar för hela samhället att växa och utvecklas.

Våra tjänster:

Stads­planering

Gestaltning

Klimat­anpassning

Digitala tjänster

Process­ledning

Förvaltning

”Landskapsarkitekter, ingenjörer och trädgårdsmästare tillsammans med ett gemensamt mål: En hållbar livsmiljö för såväl människor som växter och djur”