Förvaltning
och anläggning

Våra trädgårdsmästare har kunskapen och engagemanget att vårda gröna utemiljöer, från privata trädgårdar till bostadsgårdar och parker. Genom hållbar förvaltning utvecklar vi de befintliga kvaliteter som finns på platsen. Resultatet blir en levande miljö som skapar liv och rörelse åt ett helt samhälle.

Våra tjänster

Funkias verksamhet bygger på långsiktighet. Våra leveranser utgår från ett livscykelperspektiv för att generera värde både idag och imorgon. Är du intresserad och vill veta mer om våra erbjudanden?