Anna Eklund, landskapsarkitekt och SIDA-alumn höll en föreläsning om hur stadsplanering fungerar i Zanzibar, en stad som har varit segregerad i århundraden. Hon gav en nyanserad bild av Zanzibar och påminde om vikten av att slå hål på sina egna och andras fördomar. Utöver sitt eget arbete berättade hon om Sida, de globala målen och utvecklingsfrågor.