Måndagens gästföreläsare vid Funkia Forum var Elizabeth Bonde Hatz, professor och universitetslektor i arkitektur vid KTH och jurymedlem i fråga om flera svenska arkitekturpriser. Hon undervisar även sedan 2004 på arkitektskolan i

Limerick på Irland och har haft många soloutställningar, t.ex på Färgfabriken, Lunds konsthall och Venedigbiennalen 2018. Hon är ledamot av Skog- och Lantbruksakademien och hon har t.ex. ritat om- och påbyggnaden till formalinfabriken i Sickla 1988 och Kodaks huvudkontor i Göteborg.

Hon berättade om ”halvrum”, gemensamma golv och begreppet utsträckthet. Hon rekommenderade alla att dröja mer i de offentliga rummen, att vistas mer utomhus och att teckna mer med handen. Och inte rädas släckta lampor. Skuggor från naturligt dagsljus skapar kontraster och ljusspel, som försvinner om vi ständigt utsätter oss för full belysning, så släck ljuset – då ser man rummet.  Hon visade också exempel på hur en markyta som är ljus, omedelbart blir ett golv, en fin yta för skuggspel och projektioner. Stort tack ger vi till Elizabeth för dessa lärdomar.