Ett nytt torg, stråk och resecentrum är nu under uppförande vid Bålsta Station. Det nya stadsrummet som blir länken till de centrala delarna i Bålsta tätort och ska välkomna resenärer och besökare samt utgöra en naturlig samlingspunkt för boende i Håbo kommun.

Som ett första steg i arbetet med Bålsta Torg har en ny vall mellan tågstationen och det nya busstorget anlagts, bestående av: örtvegetation, sandmaterial, stenblock och dödved. Planteringen syftar till att skapa en god miljö för omgivande insekter samt utgöra en estetiskt miljö för pendlare som väntar på bussen. Utformningen efterliknar den torra, varma och sandiga miljö som Bålsta grustag utgör.

Boendemiljö för insekter i form av stenblock, dödved och sandmaterial bidrar till ökad biologisk mångfald.

Örtvegetation och sandmarken går om lott och skapar ett mönster.

Örtvegetationen blir en pollenrestaurang.