Funkia Forum

Funkias viktigaste tillgång är våra medarbetare och den kunskap och erfarenhet som vi tillsammans besitter. Sedan 2017 har Funkia ett internt forum för kunskapsöverföring, inspiration och diskussion. Genom veckovisa utvecklingspass, externa föreläsningar och öppna evenemang tar vi del av aktuella teman och varandras kunskap.

Stadsträd idag och imorgon

3/2/2021

Patrick Bellan, populär pedagog och universitetsadjunkt vid SLU Alnarp, gästade veckans Funkia forum. Patrick har inventerat över 4000 träd i Malmö och driver sedan 2013 instagramkontot @malmotrad. Hela Malmö stads träddatabas har laddats upp i gratis-appen Curio-xyz, där varje enskilt träd placerats ut på en interaktiv karta med namn, ålder och en anmärkning om hur…

Läs mer »

Tidigare föreläsningar i urval