Funkia Forum

Funkias viktigaste tillgång är våra medarbetare och den kunskap och erfarenhet som vi tillsammans besitter. Sedan 2017 har Funkia ett internt forum för kunskapsöverföring, inspiration och diskussion. Genom veckovisa utvecklingspass, externa föreläsningar och öppna evenemang tar vi del av aktuella teman och varandras kunskap.

Ad Fontes- att återvända till källan

14/4/2021

Veckans gäst på Funkia Forum var Thorbjörn Andersson som höll sin föreläsning ”Ad Fontes” – att återvända till källan, som handlade om vilka källor och urkunder som starkast påverkat Thorbjörn under hans praktik. Det var ett kärt återseende då flera av kontorets uppdragsansvariga har jobbat med Thorbjörn tidigt i sina karriärer. Thorbjörn Andeson är landskapsarkitekt,…

Läs mer »

Tidigare föreläsningar i urval