Funkia Forum

Funkias viktigaste tillgång är våra medarbetare och den kunskap och erfarenhet som vi tillsammans besitter. Sedan 2017 har Funkia ett internt forum för kunskapsöverföring, inspiration och diskussion. Genom veckovisa utvecklingspass, externa föreläsningar och öppna evenemang tar vi del av aktuella teman och varandras kunskap.

Workshop 2

Att gestalta ett ord

11/10/2021

Kreativ start på en grå måndag! 30 min workshop kring möjligheten att gestalta ett ord. Hur kan ett ord ge en form? Vi diskuterade även hur ord kan användas för att förtydliga och höja kvaliteten på gestaltningen, men även hur det kan begränsa oss i vårt arbete.

Läs mer »

Tidigare föreläsningar i urval