Funkia Forum

Funkias viktigaste tillgång är våra medarbetare och den kunskap och erfarenhet som vi tillsammans besitter. Sedan 2017 har Funkia ett internt forum för kunskapsöverföring, inspiration och diskussion. Genom veckovisa utvecklingspass, externa föreläsningar och öppna evenemang tar vi del av aktuella teman och varandras kunskap.

Nobelberget – i gränslandet mellan Sickla och Hammarby Sjöstad

24/5/2021

Landskapsarkitekt Felix Melin, berättade om gestaltningen av stråken vid Nobelberget, där park, stadsrum, stråk, lekplats, bostadsgård och förskolegård har gestaltats för ett rikt stadsliv med brokig grönska och synliggörande av dagvatten. Stort fokus har legat på att väva in ekosystemtjänster och att bidra med en platsunik hemkänsla. Tack Felix för en intressant föreläsning!

Läs mer »

Tidigare föreläsningar i urval