Funkia Forum

Att bygga, fördjupa och förmedla kunskap inom vårt verksamhetsområde är grundläggande i arbetet med att utveckla hållbara landskapsrum. Därför jobbar Funkia sedan 2018 med det interna projektet Funkia forum – ett sätt att säkra hög kvalitet från början till slut i varje projekt.

Varje vecka skapar vi en gemensam plattform för utbyte och diskussion mellan medarbetarna. Att mötas i samtal om aktuella ämnen bidrar till att vi utvecklas tillsammans på kontoret och skapar ett stabilt team. Vårt forum bidrar också till att stärka alla medarbetares kunskap samt våra argument inom aktuella områden som tex. gestaltningsfrågor, hållbarhet, förvaltning och aktuell forskning.

Forumet rör sig mellan alla ämnen som på olika sätt berör vårt fält som landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och trädgårdsmästare. Från en diskussion om platsens själ och hur vi förhåller oss till den i aktuella projekt och vilka konsekvenser detta får på förvaltningen, till en presentation från en kurs om ekosystemtjänster som någon kollega gått, eller information från en extern föreläsare om ett nytt material för lekytor som precis tagits fram.

Då och då öppnar vi upp dörrarna till forumet och bjuder in branschkollegor och allmänhet för ett gemensamt kunskapsutbyte eller föreläsning. Mer information om nästa tillfälle hittar du nedan.

Tisdag 14 maj på Dieselverkstan

Kollektiva processer – i skapandet av offentliga rum

Föreläsningar med Saadia Hussain, Konstnär och konstaktivist samt Fredrika Friberg, Stadskreatör

Anmälan senast 9 maj till forum@funkia.se

Saadia Hussain

Konstnär, konstpedagog och konstaktivist med sin bas i Stockholm. Saadia arbetar nationellt och internationellt med tonvikt på klass och kreativitet samt tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet. Saadia har utvecklat metoder som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande. Hon delar sitt konstnärsskap så att fler får upptäcka konstens makt, magi och möjligheter. Genom att omskaka och omskapa mönster reflekterar hon över vanor, kulturer, traditioner och system. Hon konstruerar, kombinerar och komprimerar komplexa mönster om makt och motstånd och gör dem synliga.

Fredrika Friberg

Fredrika är Sveriges enda stadskreatör. Hon är en kreativ visionär och entreprenör med en unik kombination av gedigen kunskap och kompetens inom både konst- och kulturvärlden. Hon har en master från Konsthögskolan Valand och en påbyggnadsutbildning i arkitektur från Chalmers samt lång erfarenhet av arbete med systempåverkan, ledarskap och organisationsutveckling. Kombinationen är en förutsättning för tjänsten som stadskreatör i Nacka stad där hon driver arbetet med ”Konsten att skapa stad” som står för medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet i stadsutvecklingen. Just nu har hon fokus på ”Wall Street Nacka” – Stockholmsregionens första gatukonstfestival som går av stapeln i september.