Funkia Forum

Funkias viktigaste tillgång är våra medarbetare och den kunskap och erfarenhet som vi tillsammans besitter. Sedan 2017 har Funkia ett internt forum för kunskapsöverföring, inspiration och diskussion. Genom veckovisa utvecklingspass, externa föreläsningar och öppna evenemang tar vi del av aktuella teman och varandras kunskap.

Workshop 4

Vad är ett torg?

13/12/2021, Workshop 4

Med utgångspunkt i människors olika upplevelser av de offentliga rummen diskuterade vi på dagens Funkia Forum vad ett torg kan vara. En tankeväckande fråga som aldrig blir inaktuell.

Läs mer »

Tidigare föreläsningar i urval