Hållbar landskapsarkitektur i praktiken

Vi på Funkia jobbar för långsiktigt hållbara utemiljöer och för oss är det viktigt att skapa gröna rum som är värdefulla för de boende. Våra trädgårdsmästare besitter en bred kunskap inom kvalitativ skötsel med många års erfarenhet av arbete i olika typer av växtmiljöer och stor växtkunskap.

Genom kvalitativ och utvecklande förvaltning kan vi vara med och säkerställa kvalitén och en fortsatt utveckling av den gröna miljön. Att genom rätt skötsel prioritera arbetet så att anläggningen utvecklas och håller över lång tid.

Landskapsarkitektur

Skötsel

Dagvattenhantering

Strategi

Planering

Bygghandlingar

Vill du veta mer om oss?

Genom kvalitativ och utvecklande förvaltning kan vi vara med och säkerställa kvalitén och en fortsatt utveckling av den gröna miljön. Att genom rätt skötsel prioritera arbetet så att anläggningen utvecklas och håller över lång tid.

Vi på Funkia jobbar för långsiktigt hållbara utemiljöer och för oss är det viktigt att skapa gröna rum som är värdefulla för de boende. Våra trädgårdsmästare besitter en bred kunskap inom kvalitativ skötsel med många års erfarenhet av arbete i olika typer av växtmiljöer och stor växtkunskap.