Hildegun Nilsson Varhelyi besökte vårt kontor och höll en föreläsning platsens själ. Under föreläsningen reflekterade hon kring begreppet Genius Loci och diskuterade om och hur det går att använda i praktiken.

Hildegun undervisar på SLU och har hållit i många föreläsningar om inspiration, koncept och reflektioner kring genius loci och gestaltning. Hon har en bakgrund inom Kommunikation, PR, Grafisk Design och Landskap vilket har bidragit till hennes framgång inom tävlingar. Hon har bland annat gjort en omgestaltning av Strömparterren i Stockholm men jobbar nu delvis i Los Angeles där hon nyligen vann en tävling.