Det är viktigt för oss på Funkia att du vet och känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar den information som vi sparar om dig hos oss. Den 25 maj ersätts den nuvarande Personuppgiftslagen, PUL med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

GDPR – hantering av personuppgifter

Den nya förordningen innebär att alla personer i Europa har nya rättigheter som vi som personuppgiftsansvarig måste kunna tillgodose. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Hos oss ligger ansvaret för säker personuppgiftshantering hos Funkias ledning och med hjälp av ansvarig IT-grupp ser vi till att det efterlevs i det dagliga arbetet. Klicka här för att läsa våra nya riktlinjer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

För mer information:
personuppgiftshantering@funkia.se